Školní kolo dějepisné olympiády

V úterý 19. listopadu 2019 se uskuteční školní kolo dějepisné olympiády na téma Dlouhé století se loučí, 1880 - 1920.

I. kategorie: prima - kvarta

II. kategorie: kvinta - oktáva, 1. A - 4. A

Zájemci o účast ve školním kole nechť se nahlásí u Mgr. Zuzany Machkové.