Pythagoriáda

Matematický rok jsme zakončili úspěšně. Z okresního kola Pythagoriády si Martin Chalupník (prima) odvezl 2. místo. Anna Andrlíková (prima) skončila třetí. Blahopřejeme.

Výsledky Z6, výsledky Z7

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce