Přijímací zkoušky nanečisto

Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306 připravuje pro uchazeče o studium přijímací zkoušky nanečisto (pro obory vzdělání  79-41-K/41 Gymnázium a 79-41-K/81 Gymnázium).

Termín konání zkoušky:     1. února 2018 od 8.00 do 11.15 hod.

Termín pro přihlášení:        do 29. ledna 2018 do 15.00 hod.

Způsob přihlášení:             telefonicky na čísle 461 722 102 nebo

                                        osobně v kanceláři školy (dveře č. 219, paní O. Stříteská)          

Cena:                               100 Kč

Způsob platby:                  osobně (v den zkoušky)

 

Uchazeči se dostaví ke zkoušce nejpozději v 7.45 hod.

Uchazeči si s sebou přinesou:   

  1. psací a rýsovací potřeby
  2. mikrofix 0,5 (propisovací tužku) s černou nebo modrou náplní
  3. přezůvky

Nejsou povoleny žádné další pomůcky.

 

Vyhodnocení přijímacích zkoušek nanečisto se uskuteční dne 7. února 2018 od 14.00 hod., kdy proběhne  společná schůzka, na které budou našimi učiteli rozebrány nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli, a kterých je třeba se vyvarovat při ostrých přijímacích zkouškách.

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce