Přijímací zkoušky - 16. 4. a 17. 4. 2018

Harmonogram přijímacích zkoušek pro obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium - 16. 4. 2018

Harmonogram přijímacích zkoušek pro obor vzdělání 79-41-K/81 Gymnázium - 17. 4. 2018

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce