Přijímací řízení do 1. ročníků - výsledky

Výsledková listina 1. kola přijímacího řízení do 1. ročníků pro obor vzdělání:

 

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce