Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 1. března 2019.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 12. a 15. dubna 2019 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2019 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Název školy je Gymnázium, Polička, nábřeží Svobody 306.

Adresa školy je nábřeží Svobody 306, Polička, 57201.

Prosíme o vyplnění telefonického spojení na zákonného zástupce.

Na druhé straně přihlášky potvrdí příslušná základní škola prospěch žáka za školní rok 2017/2018 a za 1. pololetí školní roku 2018/2019.

Přihlášku podepisuje zákonný zástupce uchazeče a uchazeč o studium.

Harmonogram přijímacích zkoušek bude zaslán zákonnému zástupci 14 dní před konáním přijímací zkoušky.

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce