Pokyny k zájezdu do Velké Británie

Vážení rodiče, přinášíme podrobné informace týkající se cesty a pobytu Vašich dětí ve Velké Británii.

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce