Pochválili jste včera své dítě?

Každý člověk potřebuje být opakovaně ujišťován, že má své významné postavení ve společenství, které je mu blízké: v rodině, mezi spolupracovníky, mezi sousedy. Jestliže si uvědomíte, že tuto potřebu mají dospělí, o to větší pozornost v tomto ohledu zasluhují děti. Ty své místo v životě teprve hledají a potřebují se neustále ujišťovat, zda jdou správným směrem.

Není těžké pochválit děti, které nosí ze školy jedničky, nemají problémy s chováním, poslouchají naše příkazy. Ale mnozí rodiče i v těchto případech pokládají snažení dětí za samozřejmost, která žádné zvláštní uznání nepotřebuje.

O to víc musíme pátrat po důvodech pochvaly u těch dětí, které z našich představ o ideálním, nadaném a poslušném dítěti nějak vybočují. Jestliže u těchto dětí nedokážeme najít a ocenit žádný pozitivní skutek, snahu, vlastnost, pak v nich posilujeme pocit méněcennosti, nesounáležitosti, nedůvěryhodnosti. Pomáháme jim k cestě do postupné izolace, z níž nacházejí východisko sdružováním se do skupin, které se v negativních vztazích ke světu posilují.

Dítě, které denně marně čeká na projev uznání, se častěji uchyluje k různým drogám, které mu pomohou zlepšit jeho náladu. Proto se tak zvaná „pozitivní výchova“ pokládá za  nedílnou a velmi významnou součástí komplexního přístupu k prevenci konzumace alkoholu, kouření, užívání drog.

S nástupem puberty se dítě mění nejen fyzicky, ale i psychicky.  Může se tvářit jako silák, který všechno zvládne, ale ve skutečnosti je více zranitelné, citlivé, nejisté. Pokud bude mít dojem, že Vy, rodiče, mu nerozumíte, bude hledat při svém tápání pomoc jinde. Může přitom narazit na zlo, podvody, úskoky, protože nikdo je nemůže mít rád tak jako Vy.

Pokud se Vám podaří dát každý den alespoň jednou najevo, že je máte rádi, že vidíte a oceňujete jeho snahy, činy, vlastnosti, že jste připraveni mu pomoci kdykoliv ji bude potřebovat, uděláte pro své dítě mnoho. Není třeba vyjadřovat pochvalu a uznání dary nebo penězi, dítě od rodiny nečeká „tržní vztahy“.  Lidé mají jedinečný dar řeči, kterou mohou hladit, ale i zraňovat. Pokuste se užívat tohoto daru „k pohlazení“ každý den.

 

Zdroj: Projekt „Normální je nekouřit“ 2005, Pedagogická a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno