Krásné Vánoce

Všem našim žákům a zaměstnancům přejeme krásné Vánoce a pohodový rok 2018.   PF 2018

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce