Krásné prázdniny!

Milí studenti,

společně jsme doputovali až na samý závěr velmi neobvyklého školního roku. Dovolte mi touto cestou ještě jednou poděkovat za váš přístup ke studiu a k dalším aktivitám, které jej především v jeho první polovině provázely. 

Za sebe i za celý pedagogický sbor vám přeji krásné a pohodové prázdniny a těším se na shledanou 1. září při zahájení nového školního roku 2020/2021!