Koncert

   
Ve čtvrtek 23. listopadu v 17.00 h v aule Gymnázia Polička se uskuteční koncert k 40. výročí založení Společnosti Bohuslava Martinů. Na klavír zahraje Kristýna Znamenáčková a za klavírního doprovodu doc. Marty Vaškové zazpívá Ivana Pavlů.
 

Ve dnech 6. – 7. září 2019 oslavíme 100. výročí založení reálného gymnázia v Poličce