Výuka od 24. května a v následujícím období aneb ve třídách na vás nebudou čekat písemky, ale učitelé!

Žáci všech tříd gymnázia se vrátí k prezenční výuce bez rotacetzn. všechny ročníky se budou vzdělávat ve škole.

Rozvrh bude zveřejněn v aplikaci KOMENS v průběhu nadcházejících dnů. Poskytnuty budou rovněž bližší informace o průběhu testování. Pro více informací rozklikněte článek.

Výuka od 24. května
Na základě rozhodnutí Ministerstva školstvímládeže a tělovýchovy dochází od pondělí 24. května 2021 k následujícím změnám výuky. 

Žáci všech tříd gymnázia se vrátí k prezenční výuce bez rotacetzn. všechny ročníky se budou vzdělávat ve škole.

Rozvrh bude zveřejněn v aplikaci KOMENS v průběhu nadcházejících dnů. Poskytnuty budou rovněž bližší informace o průběhu testování. Pro více informací rozklikněte článek.

Přítomnost na prezenční výuce bude umožněna za následujících podmínek:
– bezpříznakovost na onemocnění covid-19
– trvalé užití ochrany úst a nosu (alespoň zdravotnickou rouškou) ve vnitřních prostorech školy
– negativní výsledek neinvazivního antigenního testu provedeného ve škole

Frekvence preventivního antigenního testu je jedenkrát týdně s tímže test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák nebo student přítomen v den termínu testování ve školetestování se provede v den jeho příchodu. 
Informace k organizaci testování předají žákům třídní učitelé a budou sděleny ve zprávě přes KOMENS.
Počínaje pondělím 31. května by mělo být díky spolupráci s poličskou společností MEDESA zahájeno testování PCR testy.

Stravování:
Stravování bude probíhat ve školní jídelně za dodržení hygienických opatření. S ohledem na sníženou kapacitu jídelny bude mít každá třída v rámci přestávek na oběd určen i svůj časve kterém se může v jídelně stravovat. Prosíme o dodržení časového harmonogramu. 

Homogenita
Homogenita tříd není nadále povinná. 

Tělesná výchova
Sportovní činnosti jsou nově povoleny za určitých okolností i ve vnitřních prostorech.  Sportovní činnosti venku mohou probíhat bez omezení. 

Od 10. května 2021 není dle opatření Ministerstva zdravotnictví stanovena povinnost nosit ochranu úst a nosu ve venkovních prostorách při zachování odstupu 2 metrů od jiných osob.

Bližší informace k testovánírozvrhuvýuce v dopise ředitele školy