Úspěšná reprezentace našich studentů v letošním ročníku biologické olympiády aneb naši biologové se opět neztratili!

V mimořádném období biologická olympiáda pokračovala mimořádným způsobem, a to jednokolovým celostátním On-line testem. Účastnit se mohli ti soutěžící, kteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do kola vyššího.  Soutěžící všech 4 kategorií BiO – A, B, C i D se testu zúčastnili v jeden den – v neděli 7. června 2020.

Test byl složen z klasických testových otázek (pro kategorii A a B ze všeobecných biologických znalostí, pro kategorii C a D z obsahu letošního studijního textu na téma Těžký život ve vodě) s nabídnutými možnostmi odpovědí a dále z poznávačky organismů.

Naši školu reprezentovalo celkem 9 studentů a  výbornou zprávou je, že se zhostili úlohy velice dobře. Nejúspěšnějšími ve svých kategoriích byli:

Lucie Kotvová ze sekundy – 4. místo v okrese, 12. m. v kraji, 142. m. celostátně,

Alena Broklová z kvarty – 1. místo v okrese, 5. m. v kraji, 61. m. celostátně,

Anežka Vargová z 1. A – 5. místo v kraji, 64. m. celostátně,

Adéla Jílková ze septimy – 6. místo v kraji, 96. m. celostátně.

Nejlepšího úspěchu dosáhl Jan Tulis ze 4. A – 3. místo v kraji a 14. místo celostátně. Honza se tak kvalifikoval mezi 20 nejúspěšnějších řešitelů, bude pokračovat v soutěži na Letním odborném soustředění v Běstvině, kde dojde k výběru a přípravě týmu pro Mezinárodní biologickou olympiádu.

Pro všechny účastníky soutěže byl On-line test určitě zajímavou zkušeností. Gratulujeme všem účastníkům k úspěšnému zvládnutí Biologické olympiády a děkujeme za reprezentaci naší  školy.

Honzo, Tobě děkujeme za opakovanou vzornou reprezentaci školy během Tvého studia, přejeme úspěšné působení na Letním soustředění nejlepších biologů v republice a samozřejmě úspěšné zvládnutí přijímaček na tu VŠ, která je pro Tebe prioritní.