Provoz školy a organizace výuky od středy 25. listopadu 2020, resp. od pondělí 30. listopadu 2020

Na základě rozhodnutí MŠMT je od středy 25. listopadu možná prezenční výuka maturitních ročníků středních škol. Zásadní podmínkou  pro uskutečnění prezenční výuky je zachování homogenity  skupin. Informace k organizaci výuky maturitních tříd byly studentům zaslány prostřednictvím zprávy KOMENS v systému Bakaláři a výuka pokračuje dle dosud platného rozvrhu. 

Od pondělí 30. listopadu je umožněna také prezenční výuka nižšího stupně víceletého gymnázia rotační formou – tj. střídání celých tříd po týdnu. Třídy nižšího gymnázia jsou rozděleny do dvou skupin. Jedna skupina tříd se bude v lichém týdnu vzdělávat prezenčně, na druhou skupinu tříd vychází prezenční výuka v sudém týdnu. Třídy, které v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem (v režimu „O“ a „K“ hodin). 

Více informací po rozkliknutí článku. 

Prezenční výuku zahájí v týdnu od 30. listopadu třídy 1.P (prima) a 2.P (sekunda). Třídy 3.P (tercie) a 4.P (kvarta) se v tomto týdnu budou vzdělávat distančně. V následujícím týdnu se ve formě výuky obě skupiny tříd prostřídají.

Prezenční výuku absolvují žáci NG dle přiloženého platného rozvrhu v plném rozsahu s výjimkou TV. V případě týdne pro distanční výuku absolvují žáci dané skupiny tříd výuku dle stejného rozvrhu s tím, že synchronní online hodiny jsou v rozvrhu zabarveny žlutě. Zbývající hodiny jsou v režimu „konzultační“. Všechny hodiny tělesné výchovy, hudební a výtvarné výchovy zůstávají v průběhu distanční výuky konzultační.

Prezenční výuka zmíněných tříd bude obnovena za dodržení všech hygienických a protiepidemických opatření (3R, zajištění pravidelného větrání atd.). Studenti a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Do budovy je pochopitelně zakázán vstup osobám s onemocněním covid-19.

Pro žáky, kteří se vzdělávají prezenčně, je standardně zajištěno stravování ve školní jídelně. Provoz školní výdejny / jídelny se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které neslouží pro veřejnost. Objednání jídel je možné běžným způsobem. Žáci vzdělávající se distančně si mohou stravu odebrat výdejním okénkem (do vlastních jídlonosičů, případně jednorázového obalu v hodnotě 14 Kč – odběr a úhrada je možná v kanceláři školy). Vzhledem k zajištění provozu jídelny je výdej formou take-away možný pouze od 11:15 – 11:30.

U všech studentů jsou nadále umožněny prezenční individuální konzultace (vždy pouze jeden student a jeden pedagog). Tyto konzultace probíhají vždy ve škole za platných hygienických opatření. Organizace konzultací probíhá na základě individuální domluvy mezi učitelem a žákem.

V případě jakýchkoliv nejasností se s dotazem neváhejte obrátit na vedení školy, případně na třídní učitele. Jsme tu pro vás a rádi vám pomůžeme. 

Věříme, že návrat dalších ročníků k prezenční výuce bude moci proběhnout co možná nejdříve.

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Rozvrh pro prezenční a distanční výuku žáků nižšího gymnázia platný od 30.11. 2020
Výdej obědů při prezenční výuce
Informace k provozu škol od 25. a 30. 11. 2020 ke stažení zde.
Organizace distanční výuky
Naše principy distanční výuky