Biologická olympiáda kategorie C a D ve školním roce 2017/2018

Letošní studijní text 52. ročníku Biologické olympiády pro kategorii C a D byl věnován krásnému tématu: „ Pohyb“. Studenti zde měli možnost dozvědět se nejenom o pohybu živočichů, ale i rostlin. Školního kola se zúčastnilo celkem 13 studentů. V kategorii D reprezentovali naši školu v okresním kole 2 studenti – Štěpán Jelínek a Anna Andrlíková. Lépe se vedlo Štěpánovi, který se umístil na 8. místě.

V kategorii C se do okresního kola probojovali nakonec studenti – Dan Nguyen, Aneta Kastnerová a Kateřina Kotvová. Všichni se stali úspěšnými řešiteli a Danovi a Anetě se podařilo postoupit do krajského kola, kde nás ve velké konkurenci důstojně reprezentovali.

Všem řešitelům biologické olympiády blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou reprezentaci školy.