Novinky: Český jazyk

Celostátní literárně historická a výtvarná soutěž pro žáky ZŠ a SŠ Komenský a my

V období, kdy si připomínáme výročí narození Jana Amose Komenského, proběhlo formou videokonference slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Komenský a my. 1. místo v literární části soutěže v kategorii B získala se svou prací na téma „Škola neškola, aneb co mi dala a co vzala distanční výuka" Miriam Kašparová ze sekundy. Její práce byla v této kategorii zároveň ohodnocena jako nejlepší literární práce. Společně s Miriam získala Cenu pedagogovi i paní učitelka Jana Feltlová. Blahopřejeme!

Setkání s Robertem Fulghumem

Při druhé návštěvě pana Roberta Fulghuma v Poličce v rámci jeho cestování po Čechách se nám naskytla příležitost doprovázet tohoto slavného autora při prohlídce města. Protože jsme se to dozvěděli jen hodinu před očekávaným setkáním, byl to trochu šok, ale zároveň i výzva.

Byli jsme nervózní všichni čtyři. Přece jenom šance setkat se s tak významným spisovatelem se nenabízí každý den. Když jsme přicházeli k penzionu Otakar, kde byl pan Fulghum ubytovaný, už nás netrpělivě vyhlížel. Uvítal nás se slovy, že je rád mezi mladými lidmi, protože se sám za starého nepovažuje a mezi staršími lidmi se cítí nepatřičně. Poté projevil zájem vidět místa, kde se denně pohybujeme, raději než památky, které si snadno může vyhledat pomocí  průvodce.