Den otevřených dveří

Zveme vás k prohlídce školy, během které získáte všechny potřebné informace o čtyřletém a osmiletém studijním oboru.

Čtvrtek 6. 12. 2018, 14:00 – 17:00

Připravujeme pro vás: 

  • informace k přijímacímu řízení a k přípravným kurzům
  • zajímavé aktivity z výuky jednotlivých předmětů
  • pokusy v laboratořích biologie, fyziky, chemie
  • ukázky práce s ozoboty a 3D tiskárnami
  • prezentace aktivit z výuky jazyků
  • kavárnu

Těšíme se na vás!

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky

ČR je právoplatným členem Evropské unie od roku 2004. Kroky, které EU podniká, se dotýkají každodenního života všech občanů našeho státu. Ne všichni občané ale mají jasnou představu o tom, jak a kde tyto kroky vznikají, jaké je zákulisí vazeb a vztahů, jak se projevují různá lobby či jak se může domluvit 28 různých svrchovaných zemí na společné cestě.

V říjnu 2018 proběhl v Hradci Králové interaktivní seminář „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“.

Beseda s Věrou Sosnarovou

V úterý 6. listopadu se v aule gymnázia konala beseda s paní Věrou Sosnarovou. Beseda byla určena studentům třetích a čtvrtých ročníků, kteří navštěvují seminář profesního ZSV a společenskovědní seminář. Paní Věra Sosnarová byla jako čtrnáctileté děvče v květnu roku 1945 zatčena ruskými vojáky. Její maminka byla totiž původem Ruska, která odešla do ČSR s legionáři po 1. světové válce, a proto ji jako zrádkyni zatkli.

Parole Kästner

Goethe Zentrum Pardubice pořádá již tradičně na podzim jednodenní zájezd do Německa pro žáky a studenty Pardubického kraje, kteří se učí německy. I naše škola se již podruhé této akce zúčastnila. Ve čtvrtek 1. listopadu odjelo 22 studentů kvinty do Drážďan. Celkem byly z Pardubic vypraveny čtyři autobusy studentů.

Informační odpoledne a schůzky SRPŠ

V úterý 13. 11. 2018 se od 15:00 budou konat schůzky SRPŠ. Na tyto schůzky bude navazovat informační odpoledne, které bude trvat do 17:00. 

Těšíme se na vás.

Hördur- zwischen den Welten.

Ve středu 31. 10. 2018 vyrazili studenti profesní  NJ spolu  s dalšími příznivci německého filmu do Brna, kde v rámci filmového festivalu zhlédli film Hördur- zwischen den Welten.

Film byl oceněn Cenou německé filmové kritiky pro nejlepší dětský film. Rozhodně ale není určen pouze dětskému publiku, jak jsme se sami přesvědčili. Studenty okouzlilo, s jakou jemností a citlivostí byla tvrdá realita tohoto příběhu zpracována. A velmi komorní prostředí divadla Art bylo pro tento filmový žánr jako stvořené.

Es lebe Film!

Koncert věnovaný 100. výročí vzniku Československa a Dni boje za svobodu a demokracii

Ve středu 14. listopadu v 17 h v aule gymnázia proběhne klavírní koncert MgA. Daniela Juna věnovaný 100. výročí vzniku Československa a Dni boje za svobodu a demokracii. Vstupné dobrovolné.

MgA. Daniel Jun je mladý, talentovaný klavírista. Studoval na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a poté pokračoval na HF JAMU v Brně. Účastnil se řady masterclassů s významnými českými i zahraničními pianisty.  V současné době se věnuje koncertní činnosti; od roku 2005 má na svém kontě několik set koncertních vystoupení v České republice i v zahraničí. Získal různá ocenění, např. v březnu 2010 se stal finalistou Mezinárodní klavírní soutěže Bedřicha Smetany v Plzni, v dubnu 2014 získal 2. cenu "Notes In Harmony" v italské Bettoně (provincie Perugia), v květnu 2014 získal 2. cenu "EUTERPE", která se konala v Coratu (provincie Bari, Itálie), v červnu 2015 získal 3. cenu „Youth Academy Award“ v Římě. Momentálně se plně věnuje koncertní činnosti a působí také jako soukromý lektor klavírní hry.V úvodu koncertu zazpívá pěvecký sbor Juliettes. Daniel Jun zahraje skladby F. Liszta, F. Chopina a G. Gershwina.

Srdečně zve Společnost Bohuslava Martinů a Gymnázium Polička.

Naši studenti převzali zlatou Cenu vévody z Edinburghu

19. 10. 2018 se v Praze v Profesním domě Matematicko-fyzikální fakulty předávala prestižní zlatá ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu. Naši studenti zde ve společnosti studentů z mnoha prestižních škol, jako například International School of Prague, nemohli chybět.  Jednalo se o 7 žáků z naší školy, jmenovitě Magdalenu Dusovou, Ester Plecháčkovou, Hedviku Kynclovou, Kateřinu Justovou, Moniku Trnovou, Šárku Vomočilovou a Tadeáše Matouška. Hedvika Kynclová a Ester Plecháčková naši školu výborně reprezentovaly také díky svému pěveckému vystoupení v rámci slavnostní ceremonie. Slavnostního ocenění se včetně mnoha významných hostů zúčastnil také velvyslanec Velké Británie Mick Archer MVO, z jehož rukou studenti cenu přebírali.

Přednáška historika Michala Stehlíka

V úterý 2. 10. 2018 navštívil naše gymnázium významný český historik specializující se na dějiny 20. století doc. PhDr. Michal Stehlík Ph.D. Jeho přednáška o „první republice“ se konala při příležitosti 100. výročí založení samostatného státu. Michal Stehlík naše studenty zaujal nejen hlubokými znalostmi, ale i poutavým jazykovým projevem.

Mnoho Čechů má první republiku spojenou především s Masarykem, demokracií či prosperitou státu. Historik vyzdvihnul osobnost prezidenta a demokratické zřízení státu, v tehdejší střední Evropě poměrně ojedinělé. Zároveň upozornil, že není na místě si toto období idealizovat. Dějiny většinou nejsou černobílé…

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..