Němčina distančně

Potkávat se ve škole se stalo vzácností, a tak se se studenty vzájemně snažíme distanční výuku nějak zpestřit. Máme za sebou práci na několika projektech a nyní se nám podařilo s kvintou a pár studenty z vyšších ročníků zapojit do soutěže, kterou pořádal Goetheinstitut Pardubice.

Téma se váže k 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena a studenti si mohli vybrat z více kategorií. Zapojili se nejen jazykově, když přebásnili Ódu na radost, ale i hudebně nebo výtvarně. Došlo i na vlastní tvorbu, takže jsme si užili hodně kreativních a veselých chvil. Zpívalo se, rapovalo, básnilo… Tady je ochutnávka ;o)   

                                                                                                   Jarka Borovská

Uzavření posiloven a sportovní haly

Počínaje dnešním dnem, t.j. od pátku 9. října 2020 včetně, dochází k uzavření provozu posiloven. 

Provoz sporotvní haly bude přerušen od soboty 10. října 2020 do odvolání.

Sopranistka Helena Hozová

 Ve středu 7. října v aule streamovala nejúspěšnější zpěvačka z Poličky MgA. Helena Hozová PhD. pro studentky pěveckého sboru. Vzpomínala na umělecké vzdělávání  a vystupování u nás i v zahraničí. Hovořila o zpívání v rouškách, o souborech v nichž působí, zamýšlela se nad problémy zpěváků v covidové době. Předvedla hlasová cvičení a na závěr zazpívala.    

Pohni se

Ve škole sportovat nemůžeme, tak to zkusme doma. Studenti mají možnost se zapojit do sportovně-charitativní akce s názvem POHNI SE.

Bronz z mezinárodní biologické olympiády pro Honzu Tulise!

Biologická olympiáda loňského školního roku navzdory Covidu-19 měla pokračování, i když cestou on-line verze.

Uzavření školy

Sděluji vám, že počínaje dnešním dnem, tj. od 18. září 2020, dochází z rozhodnutí Okresní hygienické stanice (OHS) Svitavy k uzavření školy po dobu celého příštího týdne pro všechny studenty gymnázia. Výuka přechází na distanční formu prostřednictvím platformy TEAMS a je vzhledem k povaze vyhlášení tohoto stavu pro všechny studenty povinná. Vyučovat budeme podle v současnosti platného rozvrhu. Zpět do školy se vrátíme v úterý 29. září, od kdy plánujeme výuku znovu obnovit v prezenčním režimu.

Aktuální sdělení – zajištění výuky na NG a VG od čtvrtka 17. září 2020

Od čtvrtka 17. září 2020 pokračuje výuka.

Žáci nižšího gymnázia se budou vzdělávat prezenčně ve škole podle platného rozvrhu s tím, že výuka probíhá pouze do 6. vyučovací hodiny. Výuka předmětů po této hodině bude realizována pouze formou zadávání dílčích úkolů přes TEAMS. Žáci NG mohou využít školního stravování. Obědy je ovšem nutno znovu navolit.

15. září 2020: Sdělení - vyhlášení ředitelského volna na středu 16. září 2020

V pozdních odpoledních hodinách nám Okresní hygienická stanice Svitavy sdělila informaci o pozitivním výsledku testu na covid-19 u jednoho z našich žáků.

Na základě toho OHS Svitavy s okamžitou platností rozhodla o nařízení karantény pro všechny žáky třídy 1.A a pro 10 pedagogických pracovníků gymnázia. Doba trvání karantény byla prozatím stanovena do 18. září a její prodloužení bude odvislé od výsledku testů u skupiny osob, kterou OHS Svitavy definovala. 

MIME FEST v rouškách - ZRUŠENO

Účast žáků na divadelním představení RAJČE A OKURKA v rámci MIMEFESTu je zrušena. 

Omlouváme se za komplikace. 

J. Dvořák

Povinné nošení roušek ve vnitřních prostorech školy

Na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví vstupuje v platnost počínaje čtvrtkem 10. září 2020 povinné nošení roušek ve vnitřních společných prostorech školy.

Prosíme žáky, aby toto opatření respektovali. Při vstupu do budovy školy a při pohybu ve společných prostorech (šatny, chodby, jídelna apod.) použijte, prosím, pro zakrytí úst a nosu roušku. 

Mgr. Josef Dvořák
ředitel školy

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..