Nabídka stáží na pracovištích Akademie věd České republiky pro naše studenty

Rádi bychom našim studentům doporučili a povzbudili je k k zapojení do programu Otevřené vědy Akademie věd České republiky.  Baví Tě bádat? Chceš získat zajímavou zkušenost nad rámec výuky ve škole? Vyzkoušej stáže programu Otevřená věda.

Vědecké stáže nabízejí bezplatně talentovaným studentům středních škol z celé republiky příležitost zapojit se do praktického výzkumu přímo na pracovištích Akademie věd ČR pod vedením českých i zahraničních vědecko-výzkumných pracovníků. Cílem vědeckých stáží je umožnit studentům získat zkušenosti z vědecké praxe a podpořit jejich zájem o vědu a badatelské obory. Díky získaným zkušenostem se studenti účastní různých tuzemských i mezinárodních soutěží, veletrhů a konferencí, mají také vysokou úspěšnost při přijímacích zkouškách na VŠ u nás i v zahraničí. (Informace o možnostech přihlášení po rozkliknutí článku)

Odložení voleb do školské rady

Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (ke stažení zde), které s ohledem na vyhlášení nouzového stavu prodloužilo opatřením vydaným 29. října 2020 funkční období členů školských rad všech základních a středních škol, dochází k odkladu připravovaných voleb do Školské rady při Gymnáziu, Polička, nábřeží Svobody 306.

Informace o obnovení konání voleb bude sděleny po skončení nouzového stavu na webu školy.

Od pondělí 2. listopadu 2020 pokračuje distanční výuka

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace Vláda České republiky rozhodla o přijetí krizových opatření, na jejichž základě v případě gymnázií nadále pokračuje zákaz osobní přítomnosti žáků a studentů ve školách. Usnesení vlády předpokládá, že toto opatření může trvat do 20. listopadu včetně. Do té doby pokračuje vzdělávání ve formě distanční výuky.

V případě zlepšení epidemiologické situace může být distanční výuka ukončena dříve. Informace o případném obnovení prezenční výuky a návratu studentů do škol budou sděleny na webových stránkách školy.

Věda humanitní versus věda technická

Dne 19. 10. 2020 se uskutečnila on-line beseda s panem doc. Mgr. Petr Grulich, Ph.D., ředitelem Muzea východních Čech v Hradci Králové na téma Dějepis a informatika - že to nejde dohromady? Během dvou vyučovacích hodin nás pan Grulich seznámil s tím, jak informatika a výpočetní technika pomáhá pracovníkům muzea s archivací sbírek, simulací dávných jevů a objasňováním chovaní našich předků.

How to survive online classes? Jak přežít online výuku?

12 tips made by septima. Shortlisted by 95 Gymnázium Polička students earlier this week. Read them, follow them, and survive!

Poličsko mluví o vzdělávání Vol. 3 - panelová diskuse k tématu distanční výuky

Adaptace škol v on-line prostředí. Změna organizace a metod výuky. Těmito a dalšími způsoby ovlivnila distanční výuka české školství. Bude tento vývoj pokračovat i krácením obsahu učiva, změnami v hodnocení práce žáků, důrazem na nové kompetence, které potřebujeme pro život v digitální době?

Zveme vás na třetí část panelové diskuse Poličsko mluví o vzdělávání, tentokrát s podtitulem Ohlédnutí za perspektivou distanční výuky aneb změní distanční výuka české školství? 

Pozvání do panelu a k diskusi přijali: Radko Sáblík - ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a spoluautor Strategie 2030+, Lukáš Šlehofer - učitel a projektový manažer Gymnázia Na Zatlance, Veronika Dvořáčková - učitelka Česko-slovenské školy v Bristolu a maminka 2 dětí se zkušenostmi s distanční výukou na dvou různých stupních britských škol. 

Debata se uskuteční ve čtvrtek 5. listopadu 2020 od 18:00 v prostředí TEAMS, v týmu Besedy 2020 - odkaz zde nebo přes QR kód na plakátu. Debata bude přístupná odborné i laické veřejnosti. Přenos by měl být dostupný i na facebooku Gymnázia Polička. 

Přijďte s námi diskutovat budoucí podobu českého školství a podělit se s námi o váš názor. 

Tvůrčí psaní distančně

Jak distanční výuku zvládají/nezvládají rodiče se dozvídáme dennodenně z různých médií, jak ji zvládáme/nezvládáme my učitelé, víme sami moc dobře. A jaký na ni mají názor naši studenti, se můžete dozvědět z několika prací budoucích maturantů.

Ověřuj si informace…fact-checking

Fact-checking je prověření faktického tvrzení s cílem určit jeho pravdivost a správnost, což pomáhá v orientaci mezi seriózními zprávami, různými hoaxy, dezinformacemi a fake news, kterých se v dnešní době šíří opravdu nemálo. K jejich rozlišení je ale potřeba umět hledat a kriticky myslet. A přesně na toto téma byla 6. 10. 2020 na našem gymnáziu (distančně v prostředí MS Teams) zaměřena přednáška zkušené lektorky Terezy Stříteské.

Volby do školské rady

Gymnázium Polička vyhlašuje volby do školské rady ke stažení

ORGANIZACE VÝUKY OD 14. ŘÍJNA do 1. LISTOPADU 2020

Milí studenti, vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ze dne 12. 10. 2020 dochází počínaje středou 14. 10. 2020 k uzavření základních a středních škol - v našem případě se tak jedná o všechny třídy nižšího i vyššího gymnázia.  Po několikáté za sebou Vás tak oslovuji s aktualizovanými informacemi souvisejícími s organizací distanční výuky pro nadcházející týdny. To nejdůležitější – provizorní rozvrh – naleznete v příloze č. 1 této zprávy. Je jisté, že takto organizovaná výuka zůstane v platnosti minimálně do konce podzimních prázdnin, t.j. do 1. listopadu 2020. Další informace následně sdělíme prostřednictvím systému KOMENS a na webu školy.  (Pro více informací rozklikněte článek)

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..