Přijímací řízení - přijímání uchazečů do 5. ročníku (kvinty) osmiletého studia oboru 79-41-K/81 Gymnázium pro školní rok 2020/2021

Z důvodu uvolnění kapacity v nadcházejícím 5. ročníku (v kvintě) osmiletého studia oboru 79 - 41 - K/81 Gymnázium pro školní rok 2020/2021 vyhlašuje ředitel školy přijímací řízení na doplnění kapacity třídy (více informací po rozkliknutí článku).

Obnovení docházky do školy - ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Od úterý 16. června 2020 dochází k obnovení docházky do školy pro žáky nižšího a vyššího gymnázia dle provizorního rozvrhu (viz. článek INFORMACE K NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY A PROVIZORNÍ ROZVRH NA KONEC ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020, případně ke stažení zde).

Upozorňujeme zákonné zástupce a zletilé žáky, že studenti musí při vstupu do budovy, resp. na první vyučovací hodině, odevzdat čestné prohlášení o bezinfekčnosti (ke stažení zde). Pro další dny výuky již není třeba čestné prohlášení opakovaně dokládat. 

Vzhledem k probíhající rekonstrukci je vstup do budovy umožňěn pouze hlavním vchodem od nábřeží Svobody. Děkujeme za pochopení.

Školní stravování v období obnovené docházky do školy 16. 6. - 26. 6. 2020

 

Na základě průzkumu zájmu žáků a jejich zákonných zástupců o zajištění školního stravování v průběhu obnovené docházky do školy (16. 6. - 26. 6. 2020) nejsme bohužel schopni vzhledem k avizovanému zájmu ze strany strávníků, omezené kapacitě školní jídelny a stále platným hygienickým opatřením pro žáky školní stravování zabezpečit. Z tohoto důvodu je pozastavena i možnost objednávání obědů přes elektronický objednávkový systém. Omlouváme se za vzniklé komplikace. 

 

Dietní stravování pro žáky s potravinovou intolerancí na lepek a laktózu od září 2020

Na základě iniciativy pánů Jana Matouše a Michala Chmela byla naše škola oslovena s nabídkou možnosti zajištění dietního stravování pro žáky s potravinovou intolerancí na lepek a laktózu. Dietní stravování začne od září 2020 připravovat Školní jídelna Rumunská. Rádi bychom se proto obrátil na Vás rodiče s dotazem, zda budete mít o zajištění dietního stravování (viz. výše) pro Vaše dítě zájem. Pro úplnost dodávám, že z pohledu legislativy má strávník s dietními požadavky povinnost doložit nárok na zajištění takového stravování lékařskou zprávou. 

Úspěšná reprezentace našich studentů v letošním ročníku biologické olympiády aneb naši biologové se opět neztratili!

V mimořádném období biologická olympiáda pokračovala mimořádným způsobem, a to jednokolovým celostátním On-line testem. Účastnit se mohli ti soutěžící, kteří absolvovali školní kolo a byli pozváni do kola vyššího.  Soutěžící všech 4 kategorií BiO - A, B, C i D se testu zúčastnili v jeden den - v neděli 7. června 2020.

Nezisková organizace AFS hledá pro zahraniční studenty hostitelské rodiny

Otevřete svou rodinu nové kultuře. Staňte se hostitelskou rodinou zahraničního studenta. Organizace AFS Mezikulturní programy hledá hostitelské rodiny. Více informací naleznete na tomto odkaze.

Rádi sdílíme nabídku neziskové dobrovolnické organizace AFS a stejně tak rádi u nás na škole přijmeme i případné zahraniční studenty.

Hodně štěstí a držte se!

Všem našim studentům, kteří budou v tomto a následujícím týdnu skládat přijímací zkoušky a ústní část maturitních zkoušek, přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Informace k návratu žáků do školy a provizorní rozvrh na konec školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

jak jistě víte, na konci května umožnilo MŠMT na základě usnesení vlády opětovnou účast žáků středních škol na „občasných vzdělávacích a socializačních aktivitách“. Zcela upřímně tímto krokem MŠMT způsobilo mnohým školám vedle radostí také starosti. Uvolnění hygienických opatření totiž přichází v době přijímacích zkoušek a ústní části maturitní zkoušky – tedy dvou nesmírně organizačně náročných období pro každou školu i za běžného provozu.

Co obnáší profese novináře

 Sledujte online rozhovor s Martinem Veselovským o tom, co všechno obnáší profese novináře. Dozvíte se, jak se připravuje na rozhovory, co ho motivuje dělat dobře svoji práci, s jakými výzvami se ve svém profesním životě setkal nebo na jaké rozhovory rád vzpomíná? Nabídneme i pohled do fungování DVTV, úspěšné internetové televize, kterou spoluzakládal v roce 2014. Rozhovor povede Konstantin Sulimenko.

Média veřejné služby v době koronakrize

Jelikož je naše škola aktivně zapojena do projektu „Jeden svět na školách", zveme vás, studenty, kolegy i veřejnost, na přímý přenos debaty „Média veřejné služby v době koronakrize“.

Debatovat se bude o tom, jak se připravuje zpravodajství v době koronavirové pandemie?

Fungování veřejnoprávních médií vám přiblíží přímo profesionálové z praxe:

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..