Přihlášky ke studiu

Přihlášku ke studiu podávají zákonní zástupci nezletilého uchazeče na předepsaných tiskopisech do 2. března 2020.

Formulář přihlášky ke studiu lze získat na příslušné základní škole nebo na webových stránkách gymnázia.

Jednotné přijímací zkoušky se konají 14. a 15. dubna 2020 pro uchazeče do čtyřletého studia a 16. a 17. dubna 2020 pro uchazeče do osmiletého studia.

Kód studijního oboru je 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřletý obor studia) a 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmiletý obor studia).

Václav Malý na naší škole

V úterý 28. ledna navštívil poličské gymnázium velmi zajímavý a vzácný host, pomocný pražský biskup Václav Malý. Protože Václav Malý byl mluvčím Občanského fóra v době sametové revoluce, připomněli jsme si ještě dodatečně 30. výročí této události.  Beseda se studenty třetího a čtvrtého ročníku byla neobyčejně zajímavá. Václav Malý nejen vzpomínal na listopadové události… Od několika zajímavých příběhů z roku 1989 se povídání stočilo hlavně na polistopadový vývoj. Václav Malý studenty zaujal nejen zajímavostí příběhů, které prožil, ale především svojí přirozeností, otevřeností a laskavostí, se kterými odpovídal na rozmanité dotazy. Setkání s ním bylo povznášejícím zážitkem.

Michal Krška

Global village - osm zemí uprostřed Poličky

Rádi poznáváte nové země a chcete se potkat se zajímavými lidi? Připravili jsme pro vás setkání se zahraničními stážisty, kteří budou v týdnu od 17. – 21. 2. 2020 působit na našem gymnáziu.  Ke studentům z Arménie, Kazachstánu, Panamy, Ruska a Turecka se připojí i dva zahraniční studenti z Itálie a Thajska, kteří tráví tento školní rok na naší škole. Potkat se budete moci i s naší zahraniční lektorkou ze Spojených států amerických. Ti všichni vám nejen představí tradice a zvyklosti zemí, ze kterých pocházejí, ale při drobném občerstvení bude především dostatek prostoru poznat zajímavé mladé lidi z různých koutů světa. 

Pozvání platí nejen pro studenty, ale také pro rodiče a veřejnost. Vstup zdarma. Těšíme se na viděnou na Global Village.

ROADSHOW - prezentace VUT v Brně na gymnáziu v Poličce

Téměř čtyři desítky zájemců o studium technických oborů z řad studentů 2. A, sexty a vyšších ročníků našeho gymnázia se zúčastnily ve čtvrtek 30. ledna „Roadshow“, čili představení možností studia na Vysokém učení technickém v Brně.

Proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády

Školního kola zeměpisné olympiády v kategoriích A - D se zúčastnilo několik desítek žáků. Mnozí z nich podali skvělé výkony a za celý kabinet zeměpisu jim velmi děkujeme.

Do okresního kola se probojovali v kategoriích:

A - Michaela Filipi (Prima

B - Lukáš Hradecký (Sekunda)

C - Jáchym Adamec, kterého zdůvodu kolize soutěží nahradí Dušan Zahradníček (oba Tercie)

Obnovení provozu sportovní haly

Od 1. února 2020 dochází k obnovení provozu všech částí sportovní haly.

Využití sportovní haly je možno domluvit se správcem na tel. čísle 605 327 353.

Zhotovitelem stavby byly dokončeny všechny práce nezbytné pro vydání souhlasného stanoviska s povolením předčasného užívání stavby.  Vzhledem k pokračujícím pracím prosíme návštěvníky sportovní haly, aby respektovali oplocení stavby a nevstupovali do prostoru staveniště. Vstup do areálu gymnázia je umožněn pouze z ul. Čsl. armády.  

Děkujeme za pochopeni!

Den otevřené výuky

Zveme vás k prohlídce gymnázia, při které si budete moci

  • prohlédnout zázemí a vybavení školy
  • nahlédnout do výuky
  • získat bližší informace k přijímacímu řízení

úterý 4. února 2020, 8:00 – 13:30

Těšíme se na vás! 

Závislosti, stres a jejich zvládání

V pátek 22. 11. se uskutečnila beseda s PhDr. Evou Maierovou, Ph.D., která je adiktoložkou a tajemnicí Katedry psychologie Univerzity Palackého v Olomouci.

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..