Hodně štěstí a držte se!

Všem našim studentům, kteří budou v tomto a následujícím týdnu skládat přijímací zkoušky a ústní část maturitních zkoušek, přejeme HODNĚ ŠTĚSTÍ!

Informace k návratu žáků do školy a provizorní rozvrh na konec školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,

jak jistě víte, na konci května umožnilo MŠMT na základě usnesení vlády opětovnou účast žáků středních škol na „občasných vzdělávacích a socializačních aktivitách“. Zcela upřímně tímto krokem MŠMT způsobilo mnohým školám vedle radostí také starosti. Uvolnění hygienických opatření totiž přichází v době přijímacích zkoušek a ústní části maturitní zkoušky – tedy dvou nesmírně organizačně náročných období pro každou školu i za běžného provozu.

Co obnáší profese novináře

 Sledujte online rozhovor s Martinem Veselovským o tom, co všechno obnáší profese novináře. Dozvíte se, jak se připravuje na rozhovory, co ho motivuje dělat dobře svoji práci, s jakými výzvami se ve svém profesním životě setkal nebo na jaké rozhovory rád vzpomíná? Nabídneme i pohled do fungování DVTV, úspěšné internetové televize, kterou spoluzakládal v roce 2014. Rozhovor povede Konstantin Sulimenko.

Média veřejné služby v době koronakrize

Jelikož je naše škola aktivně zapojena do projektu „Jeden svět na školách", zveme vás, studenty, kolegy i veřejnost, na přímý přenos debaty „Média veřejné služby v době koronakrize“.

Debatovat se bude o tom, jak se připravuje zpravodajství v době koronavirové pandemie?

Fungování veřejnoprávních médií vám přiblíží přímo profesionálové z praxe:

INFORMACE K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM PRO UCHAZEČE O STUDIUM VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

Uchazečům o studium na střední škole a jejich zákonným zástupcům přinášíme přehledné informace o termínech, průběhu konání, způsobu vyhodnocování a dalších specifických podmínkách přijímacích zkoušek platných po aktuální školní rok. 

Informace pro studenty maturitních ročníků pro období přípravy na maturitní zkoušku včetně termínů maturitních zkoušek - AKTUALIZOVÁNO 11. 5. 2020!!!

Z harmonogramu uvolnění škol a školských zařízení vydaném MŠMT dne 30. 4. 2020 (ke stažení zde), vyplývá, že od pondělí 11. května je možná osobní účast na vzdělávání pro studenty závěrečných ročníků za účelem přípravy na maturitní zkoušky.

Hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Počínaje 11. březnem byla s ohledem na pandemii koronaviru Covid-19 přerušena osobní účast žáků na vzdělávání, čímž byl do značné míry poznamenán průběh druhého pololetí školního roku 2019/2020. Od samého počátku přerušení docházky žáků do školy jsme usilovali především o to, abychom smysluplnou a fungující distanční výukou motivovali studenty k ochotě se vzdělávat a rozvíjet své znalosti a dovednosti i v době výpadku klasické školní docházky. Uvědomovali jsme si, že smyslem není pouze zadání samostatné práce a její ohodnocení známkou.

Akademie 3D modelování a 3D tisku

Datum a čas události: 
11.05.2020 - 16:30 - 18:00

Dobrá zpráva pro všechny, kteří se chtějí věnovat 3D modelování a 3D tisku, ale neví, jak začít!
Pokud máte chuť, můžete se v pondělí od 16.30 do 18.00 účastnit online Akademie 3D modelování a 3D tisku - začínáme 11. května v prostředí MS Teams.

Po netradičních rodičovských schůzkách netradiční cestopisná přednáška

Po středečních rodičovských schůzkách "Setkání o sedmé" si přijďte odpočinout u cestopisné přednášky Moniky Benešové "4300 km pěšky přes Ameriku, sama, v divočině. Z Mexika do Kanady". 

Na Pacifickou hřebenovku se ročně vydá několik tisíc lidí, ale dokončí ji jen desetina z nich. Monika patří mezi ně! A to byla ještě před nedávnem pacientkou s vážnými zdravotními problémy, která se bála jít po ulici. Přesto se rozhodla změnit život a splnit si sen - projít pěšky celou Ameriku. Postavila se nemoci, poušti, omrzlinám, medvědůmi pumám, které potkávala. Pacifická hřebenovka ji tvrdě zkoušela. Naučila ji ale, nevzdávat se.

Přednáška se uskuteční ve středu 6. května 2020 od 20.00 v týmu Besedy 2020.

Setkání o sedmé - neformální setkání studentů, rodičů a třídních učitelů v TEAM(S)ech

Milí studenti, vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na „Setkání o sedmé“ – setkání studentů, rodičů a třídních učitelů jednotlivých tříd v online prostředí TEAMSů, ve kterém probíhá i distanční výuka.

Syndikovat obsah

Aktuální projekty

Na Gymnáziu Polička probíhá projekt KURZY, METODIKA, STÁŽE UČITELŮ GYMNÁZIA POLIČKA, který je spolufinancován Evropskou unií. Je zaměřený na další vzdělávání pedagogických pracovníků, podporu kvalitního vzdělávání a spolupráci pedagogů. Probíhá 1. 7. 2017 - 30. 6. 2019..