Školská rada

 • JUDr. Marie Tomanová, Ph.D. - předsedkyně
  zástupce zřizovatele gymnázia
  e-mail: mistostarostkaatpolicka [dot] org
 • Mgr. Jan Sigl - člen
  zástupce zaměstnanců gymnázia
  e-mail: siglatgympolicka [dot] cz
 • Ing. Vladimír Cecha - člen
  zástupce zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků gymnázia
  e-mail: cechaatunet [dot] cz  
Zápisy a usnesení z jednání školské rady jsou uloženy u ředitele školy.