Základy spol. věd

Základy společenských věd přinášejí žákům základní informace z humanitních oborů a poukazují na mezioborové vazby. Důležitou součástí výuky je  i nácvik sociálních a občanských dovedností - sestavování sociologických průzkumů, vytváření smluv různého typu atd. Realizace vzdělávacího obsahu předmětu bude probíhat rozličnými metodami. Výuku bude doplňovat projektové vyučování, skupinová práce, tvůrčí činnosti, exkurze, návštěvy institucí, spolupráce s organizacemi Člověk v tísni, krizová centra, charity atd.
Vyučovací předmět ZSV zahrnuje tento vzdělávací obsah: Člověk jako jedinec, Člověk ve společnosti, Občan ve státě, Občan a právo, Trh práce a profesní volba, pracovněprávní vztahy, Tržní ekonomika, Národní hospodářství a úloha státu v ekonomice, Finance, Mezinárodní vztahy, Úvod do filozofie a religionistiky.
Výuka probíhá ve specializované učebně, která je vybavena pomůckami pro názorný výklad - mapy, nástěnky, PC s možností velkoplošné projekce, CD, DVD, video.

Novinky

Syndikovat obsah