Tělesná výchova

Hlavními úkoly a cíli tělesné výchovy je další postupné zvyšování fyzické zdatnosti, rozvoj základních pohybových schopností, síly, rychlosti, obratnosti a vytrvalosti, rozšiřování a prohlubování pohybových dovedností v oblasti sportovní gymnastiky, lehké atletiky, sportovních a pohybových her, v úpolových sportech, plavání, bruslení a lyžování. Žáci získají nejen praktické ale i teoretické základy sportovního tréninku a budou motivováni k pravidelné sportovní činnosti, nadanější pak k výkonnostnímu sportu a k reprezentaci školy ve sportovních soutěžích. Žáci budou vedeni ke správnému užívání tělovýchovného názvosloví, ke znalosti základů pravidel poznaných sportovních odvětví a k dodržování základů bezpečnosti a organizace sportovní činnosti.

Předmět se vyučuje ve všech ročnících v  dotaci 2 hodiny týdně. Součástí výuky je i LVK v sekundě, 1. ročníku, kvintě a kurz vodní turistiky ve 3. ročníku a septimě. Při výuce bude k žákům uplatňován diferencovaný přístup s ohledem na jejich fyzické předpoklady. Individuální přístup bude uplatňován především k talentovaným žákům a jejich přípravě na sportovní soutěže. Nejen nadaní žáci budou moci rozvíjet svoji zdatnost a pohybové dovednosti v rámci nepovinného předmětu sportovní hry.

Výuka tělesné výchovy je realizována ve sportovní hale školy, na školním sportovním hřišti, na stadionu TJ Spartak Polička, v plaveckém bazénu a na zimním stadionu TS Polička.

Těmto cílům odpovídají formy a metody práce. K nejefektivnějším patří praktická výuka podle osvědčených metodických postupů, upravené a modifikované formy sportovního tréninku, kvalitní ukázka i výklad s využitím didaktických pomůcek. Podmínkou pro úspěšné naplnění cílů tělesné výchovy je vybavení kabinetu TV dostatečným množstvím kvalitních pomůcek a jejich průběžná obnova.

Tělesná výchova integruje některé výstupy vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Do vzdělávacího obsahu tělesné výchovy jsou začleněna tato průřezová témata – Osobnostní a sociální výchova a Environmentální výchova.

Novinky

Úspěch v krajském kole ve volejbale ŠŠ

Dne 14. 12. 2017 se naše škola po delší době zúčastnila krajského kola ve volejbale SŠ ve Slatiňanech v kategorii dívek. Po zaslouženém postupu z okresního kola, které se konalo tradičně u nás na hale dne 5. 12. 2017, jsme získali dvě povinná vítězství, ale na vítězky z České Třebové nám naše výkony bohužel nestačily. Přesto i konečné 2. místo v kraji je určitě úspěchem a všem hráčkám patří dík, samozřejmě i těm, které nemohly do krajského kola jet s námi. Každý zápas je zkušenost, a tu můžeme využít zase někdy příště. Tak doufejme, že příště bude pro nás brzy, třeba zase za rok.

Šachový král a královna města Poličky

V pondělí 20. listopadu se v prostorách ZŠ Na Lukách konal šachový přebor jednotlivců z poličských škol. Gymnázium reprezentovalo celkem 14 šachistů. Na šachovnicích proběhlo celkem 126 partií v 7 kolech. Vítězem se stal Patrik Feltl z oktávy.

Krajské kolo OVOV

Dne 1. 6. 2016 se konalo krajské kolo OVOV (Odznak všestrannosti olympijských vítězů) opět v Moravské Třebové. Kromě jednotlivkyň se nakonec podařilo postoupit na počet bodů i našemu družstvu v původním složení: Kateřina Kotvová (2.P), Klára Machková (1.P), Simona Válková (1.P), Barbora Princlová (1.P), Vojtěch Nunvář (3.P), Jindřich Halva (3.P), Zbyšek Marek (2.P), Ondřej Ulrich (2.P). Z různých důvodů se pak krajského kola nemohli někteří studenti zúčastnit, a proto došlo k následujícím změnám v obsazení družstva:

Syndikovat obsah