Matematika

Předmět Matematika vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Matematika a její aplikace vymezeného v RVP ZV a RVP G. Na předmět Matematika navazuje volitelný předmět Matematika – profesní, který si mohou žáci volit ve 3. ročníku, resp. septimě a ve 4. ročníku, resp. oktávě. Ve 4. ročníku, resp.oktávě si mohou žáci navíc zvolit volitelný předmět Seminář z matematiky.
 V předmětu Matematika klademe důraz na dobré porozumění pojmům a souvislostem, na rozvoj tvořivosti, abstrakce a logických schopností. Pozornost věnujeme také zapojování žáků do různých matematických soutěží a korespondenčních seminářů.
Předmět se vyučuje ve všech osmi ročnících osmiletého studia a ve všech čtyřech ročnících čtyřletého studia. Předmětu je určena hodinová dotace 5+5+4+4 hodiny týdně na nižším stupni gymnázia (prima až kvarta) a  3+4+3+3 hodiny týdně na vyšším stupni gymnázia (kvinta až oktáva, resp. první až čtvrtý ročník).
Výuka předmětu Matematika probíhá převážně v kmenových učebnách.

Novinky

Není robot jako robot, někdy je to Ozobot - ITSW 08

Datum a čas události: 
25.05.2018 - 18:00 - 26.05.2018 - 07:00

UPOZORNĚNÍ: SEMINÁŘ BYLO NUTNÉ PŘESUNOUT NA 25. 5.

Seminář: S Ozobotem (po)škole!
Workshop: I programování robota může být zábava a rozhodně nemusíte být programátoři!
Náš host: Mgr. Hanka Šandová

Elektrotechnika a elektronika kolem nás - prakticky a názorně - ITSW 07

Datum a čas události: 
27.04.2018 - 17:15 - 28.04.2018 - 07:00

Seminář: Samořiditelné auto znáte a co samořiditelný vlak? Jak je možné, že může být rádio tak malé? Co změnilo svět elektroniky?
Workshop: Integrované obvody, měření a diagnostika v elektrotechnice, hrátky s Arduinem, ...
Náš host: Ing. Matouš Pokorný

Matematická soutěž Klokan

V pondělí 19. března proběhla na naší škole mezinárodní soutěž - Matematický klokan. Přinášíme výsledky deseti nejlepších studentů v každé kategorii.

Více o soutěži naleznete zde.

Syndikovat obsah