Chemie

ImunoglobulinVyučovací předmět chemie patří svým zaměřením do vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která zahrnuje okruh problémů týkajících se zkoumání přírodysledování dějů v přírodě probíhajicích.

Výuka chemie je realizována především v odborné učebně chemie vybavené moderní didaktickou technikou a v laboratoři chemie. Na základní rozsah předmětu navazují pro zájemce volitelné předměty Seminář z chemieProfilová (pokročilá) chemie.

HemoglobinDůraz je zpočátku kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými předměty a na zásadní vliv chemických dějů na život jako takový. Na vyšším gymnáziu následně v průběhu tří let žáci poznávají taje jednotlivých chemických oborů jako obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, makromolekulární chemiebiochemie.

Novinky

Náš projekt Experimentem k poznání opět boduje!

Již třetí rok se 18. 4. 2013 v Praze konala „PASCO konference 2013“, celostátní setkání uživatelů měřicího systému PASCO a všech přátel školního přírodovědného experimentu. Jedná se o soutěžní akci o nejlepší PASCO experimentPASCO projekt.

V kategorii projektů jsme se zúčastnili s naším projektem – EXPOZ (Experimentem k poznání). Součástí prezentace projektu, kterou měl na starosti Tomáš Feltl, byla přednáška a workshop zaměřený na výuku chemie.

Experimentem k poznání

Gymnázium v Poličce získalo v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost dotaci na grantový projekt „Experimentem k poznání“, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. července 2011 a bude ukončen 31. prosince 2012.

Zapojte se do zajímavé fotosoutěže! Ještě stihnete poslední kolo první etapy...

Internetových fotosoutěží probíhá neustále celá řada. Co ale fotosoutěž s chemickou tematikou? To tak časté není. Jedna taková ale právě probíhá!

Můžete vyhrát jeden z pěti MP3 přehrávačů IPod shuffle 2GB nebo čtečku elektronických knih E – book Amazon Kindle Touch, hifi. Stačí pořídit fotografii na téma Chemie kolem nás a získat pro ni dostatek hlasů od fanoušků na Facebooku.

Syndikovat obsah