Organizační plán pro školní rok 2018/19

Školní rok 2018/2019 – 1. pololetí

 

28. 8.                 Úvodní porada, BOZP, PO

29. – 31. 8.        opravné zkoušky (viz rozpis), příprava učeben a kabinetů

3. 9.                   zahájení školního roku

3. – 7. 9.            konání didaktický testů a písemných prací společné části MZ (SY)

6. – 8. 9.            adaptační kurz 1A – Pustá Rybná 

11. 9.                 ústní maturitní zkoušky (podzimní termín)

14. – 15. 9.        adaptační kurz 1P – Březiny

září                    praktické cvičení PO

22. – 27. 9.        poznávací zájezd do Velké Británie

24. – 25. 9.        setkání přidružených škol UNESCO

27. 9.                 zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění témat ústní zkoušky profilové části MZ

28. 9.                 státní svátek

30. 9.                 zveřejnění školního seznamu literárních děl

18. 10.               Přehlídka středních škol SY

28. 10.               státní svátek

29. a 30. 10.      podzimní prázdniny

23. – 26. 10.      Gaudeamus

5. – 6. 11.          SX, 2A – geografická exkurze

13. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí

                          třídní schůzky SRPŠ a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

1. 12.                 přihlášky k MZ 4A + OK řediteli školy

3., 10. a 17. 12. Adventní pondělky

5. 12.                 Mikulášská nadílka (prima)

6. 12.                 Den otevřených dveří (14.00- 17.00)

21. 12.               Vánoční nadílka – TU

22. 12. – 2. 1.    Vánoční prázdniny

3. a 4. 1.            ředitelské volno

7. 1.                   zahájení vyučování

18. 1.                 Studentský ples

25. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za první pololetí

28. 1.                 pedagogická rada – prospěch a chování za první pololetí

31. 1.                 vydání vysvědčení

1. 2.                   pololetní prázdniny

4. 9.                   zahájení školního roku

8. 9.                   adaptační kurz 1.A

27. 9.                       zveřejnění školního seznamu literárních děl pro společnou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění nabídky předmětů pro profilovou část maturitní zkoušky

                          zveřejnění témat ústí zkoušky profilové části maturitní zkoušky

28. 9.                 státní svátek

29. 9.                 ředitelské volno

19. 10.               přehlídka středních škol ve Svitavách  

26. a 27. 10.      podzimní prázdniny

28. 10.               státní svátek

listopad             veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus 2017 (Brno)

6. a 7. 11.          geografická exkurze tříd SX a 2.A

14. 11.               pedagogická rada – prospěch a chování za 1. čtvrtletí; třídní schůzky SRPŠ

                          a informační odpoledne

17. 11.               státní svátek

1. 12.                 přihlášky k maturitní zkoušce 4.A + OK

7. 12.                 den otevřených dveří + projektový den

22. 12.               vánoční sportovní a kulturní nadílka

23. 12. – 2. 1.    vánoční prázdniny

3. 1.                   zahájení vyučování

19. 1.                 Studentský ples (Tylův dům)

24. 1.                 uzavření klasifikace a absencí za 1. pololetí

25. 1.                 pedagogická rada - prospěch a chování za 1. pololetí

31. 1.                 vydání vysvědčení za 1. pololetí

2. 2.                   pololetní prázdniny