Do Prahy pro STŘÍBRO

Konverzační a umělecky zaměřené soutěže z cizího jazyka jsou mezi studenty poličského gymnázia poměrně oblíbené. Výjimku netvoří ani konverzační soutěž v ruském jazyce.

Zahraniční exkurze do Velké Británie

Na konci června se studenti vyššího gymnázia chystají na zájezd do jihozápadní Anglie. V letošním roce se podíváme do Cornwallu a Devonu, což je oblast, která inspirovala spisovatelku Agathu Christie k napsání několika detektivních příběhů. Známý je i příběh Arthura Connana Doyla - Pes Baskervillský. Budeme ubytováni v lázeňském městě Torquay na anglické riviéře. Během tří dnů výletů se projdeme po divokých útesech, navštívíme jeskyni, kde se podle pověsti narodil král Artuš, hrad na skále v moři znamý jako St. Michael´s Mount a město Exeter, jedno z nejmalebnějších historických měst na jihu Anglie. Poslední den strávíme v Londýně, kde uvidíme parlament, Buckingham palace, Trafalgar square a na závěr poplujeme lodí po Temži.

Během května dostanou studenti podrobnější informace k zájezdu a proběhne informační schůzka.

Termín zájezdu: 24. - 30. 6. 2017,  termín doplatku: do 24. 5. 2017

Sexta a druháci v Klicperově divadle

V čase války růží se Drábkův Richard III. v podobě ztělesněného odporu vyjímá mezi červenými a bílými růžemi jako ta černá. Neuvěřitelná Pavlína Štorková v titulní roli kabaretního zpracování shakespearovské klasiky přikovala svým výstupem k židli snad každého diváka v sále.

Noc s Andersenem

Posední noc před velikonočními prázdninami jsme toho moc nenaspali. Spali jsme totiž ve škole s kvintou, která pro nás měla připravený program.

Projekt EDiDaV v květnu 2017 končí

Erasmus+ je nový program Evropské unie podporující mobilitu ve všech sférách vzdělávání. V novém rozpočtovém období (2014 – 2020) nahradil některé dříve známé programy jako například Comenius, se kterým jsme se setkávali na základních a středních školách nebo Erasmus, který byl důvěrně známý studentům vysokých škol.

Pod zvláštně znějící zkratkou EDiDaV (Evropská Dimenze Dalšího Vzdělávání učitelů Gymnázia Polička) se skrývá projekt podaný v rámci programu Erasmus+. Tyto projekty jsou specificky zaměřené na rozvoj dalšího vzdělávání učitelů. O náročnosti grantového řízení svědčí i to, že z více než tří set přihlášených škol obdrželo grant pouze šedesát.

Republikové finále ve šplhu

Již potřetí se studenti z naší školy zúčastnili středoškolské soutěže ve šplhu družstev.  Pro objasnění této soutěže: děvčata šplhají na tyči s přírazem ze stoje a chlapci na laně bez přírazu a začínají ze sedu. Nejdříve si svými skvělými výkony v okresním kole zajistila obě družstva postup do krajského kola, které se již tradičně konalo v Ústí nad Orlicí. Zde si vedla tentokrát o něco lépe děvčata, která skončila na druhém místě, a chlapci těsně na třetím místě.  Do republikového finále Poháru AŠSK postupují sice jen vítězná družstva, ale jelikož se družstvo Chocně nemohlo zúčastnit, dostala příležitost naše děvčata.

VÝSLEDKY PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK

VÝSLEDKOVÁ LISTINA OBLASTNÍHO KOLA PĚVECKÉ SOUTĚŽE POLIČSKÝ SKŘIVÁNEK KONANÉ DNE 29. 3. 2017
0. KATEGORIE
1. místo - Adéla NGUEN (ZŠ Masarykova), Jan SCHAFFER (ZŠ Na Lukách)
2. místo - Soňa a Ivan TIŠLOVI (ZŠ Korouhev), Markéta MLÁDKOVÁ (ZŠ Bystré), Viktorie ZAHRADNÍKOVÁ (ZŠ Borová)

Jeden svět, festival dokumentárních filmů o lidských právech

Na počátku dubna 2017 se v Poličce koná již 8. ročník festivalu dokumentárních filmů s lidskoprávní tématikou „Jeden svět“, studenti naší školy mají stejně jako v letech předešlých možnost zúčastnit se vybraných festivalových projekcí v tomto rozsahu:

 

Nahrávací studio

Po delším čase se nám podařilo zprovoznit nahrávací studio. Došlo především k aktualizaci operačního systému počítače a upgadu používaného DAW softwaru. Programové vybavení počítače bylo rovněž doplněno o jednoduchý audio editor Audacity, aby záznam dokázal provést takřka kdokoli.

Syndikovat obsah

Projekty

Gymnázium v Poličce je partnerskou školou Masarykovy univerzity v Brně v rámci grantového projektu CZ.1.07/1.3.00/51.0035, INTERES – Informační technologie realizované spoluprací. Dotace na tento projekt je poskytnuta z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Projekt byl zahájen 1. listopadu 2014 a bude ukončen 31. července 2014.